Изкупуване на отпадъци

Отпадъците са важен екологичен проблем и тяхното управление е сложен процес, който, ако не се осъществява правилно води до проблеми, произтичащи от замърсяването на основните компоненти на околната среда (въздух, води, почви) и чрез тях въздейства на качеството на живот на хората и развитието на екосистемите. През последните няколко години се очертава тенденцията към намаляване на образуваните количествени отпадъци. Вниманието на всички развити страни се пренасочва - стремежът е не само да се третират, а в цялата обработка на суровините да се получава по-малко количество от тях.

В тази насока фирмата ни осъществява изкупуване на следните суровини:

  • изкупуване на хартия – велпапе, архив, смесена хартия ( вестници, списания, брошури)
  • изкупуване на полиетилен HDPE и LDPE - плътен найлон, стреч фолио, торби и др.